Make your own free website on Tripod.com

Hanya Dekat Allah Saja

Hanya dekat Allah saja
aku merasa tenang
daripadaNyalah keselamatanku
Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku (2x)

Dia kota bentengku 
aku takkan goyah
pada Allah ada kes'lamatanku
dan kemuuliaanku
gunung batu kekuatanku
tempat perlindunganku

Dialah Allah kes'lamatanku
Dia angkat diriku dari kekelaman
dan bawa ku masuk
kepada terangNya yang ajaib
Dia layak t'rima 
s'gala pujian dan kemuliaan
Dialah Allah kes'lamatanku